کاشت ناخن 💅

2 Likes

کجابزنم بلدنیستم

1 Likes

بزار بچه ها بیان .

1 Likes

باشه
میخاستم عکس خریداموبزام نشد باید تاییدبشه:woozy_face:

3 Likes

چی خریدی :star_struck::star_struck:

1 Likes

لوازم آرایشی:grin:

مدل پاییزی‌ بزن عادت میکنی بهشون‌ شاید چند روز اول سخت باشه‌ با ناخن‌ برات ولی عادت میکنی

1 Likes

اره دیگه اب کمتر میخوره وخودتم برای انجام کارهات راحتتری

2 Likes

شقایق رو فرشی بنداز هروقت جیشی شد بنداز تو ماشین لباسشویی شبا هم اگه بچه رو باز میزاری پلاستیک ضخیم و نرم بخر از اینا که واسه پشت در استفاده میشه پهن کن رو تشک بچه ها ملحفه بکش روش دیگه فقط ملحفه خیس میش
میتونی از این ابری نازکا هم بگیر داخلش از این پلاستیکا بزاری تشک عایق درست کنی هم راحته هم زود شسته میشه

2 Likes

روفرشی ک هست .شب ها هم پوشک هستن .

1 Likes

نازی تو خواب خیلی تکون می خوره

1 Likes

اگه تخت داشته باشن دیگه عادت میکنن تو خواب تکون نخورن

1 Likes

بده شوهرت درست کنه :joy:

2 Likes

:smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:

1 Likes

شقی قرتی میشود:sunglasses::rofl:

1 Likes

:smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:
:smiling_imp::eggplant::eggplant:

1 Likes

درد نداره موقع کاشت؟

2 Likes

از خوب کسی‌ سوال پرسیدی‌ اذیین‌ استاد‌ شقایق.

والا منم ی دونه خوردم .ولی میگن ۲ تا باید بخوری

کی خوردی

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.