کاشت ناخن🥴🥴🥴

منم تگ کن

4 Likes

من ازجایی که یه خورده بازشده بودباسوزن زدم کم کم بازشون کردم باناخون گیرگرفتم خودم همشوهمینجوری کندم

3 Likes

خودمم میترسم یه بلایی سرشون بیارم

2 Likes

تاحالاامتحان کردی؟

1 Likes

دردنگرفت؟

2 Likes

اره اگ وارد نباشی ناخن داغون میشه

2 Likes

نه اصلا

2 Likes

اول با سوهان بیوفت به چونش لایه اولش کنده بشه بعد یه پد یا پنبرو بکن تو استون بزاررو ناخونت فویل بپیچ بزار بمونه بعد نیسم ساعت بکن

2 Likes

قشنگ کنده میشه یابایدب زوربکنم

2 Likes

من با ناخن گیر کندم بقیش و گذاشتم رشد کرد باز دوباره با ناخن گیر گرفتم تا جای ک بلند شده بود کوتاه کردم

2 Likes

امتحان نکردم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.