کاری ک ایدا باعث شد اینم هوسانه ی من یهویی +عکسش

ممنونم :purple_heart::purple_heart:

:rofl::rofl::rofl:
هیچی بلندم کردی اشپزی کنم :crazy_face::crazy_face::crazy_face:

1 Likes

ممنونم فدات …

1 Likes

ممنونم …نه عزیزم خریدیم ‌‌…

به بهه نوش جون ،،،

1 Likes

عینه من هردوشو درست کن :rofl::rofl:

1 Likes

به به چقدم خوشمزس :heart_eyes::heart_eyes:
دلم خواست :face_with_head_bandage:

1 Likes

فدات فردا درست کن :crazy_face:

1 Likes

وقتی سالم بودم حال نداشتم دونوع غذا درست کنم چ برسه ب الانک مریضم :woman_facepalming:t2:

1 Likes

اره حتما 🥲
نوشجون تو فسقلیت :hugs:
میگم هرشب اینجوری گپ بزنین من برا فرداش فک نکنم چی بپزم :joy:

3 Likes

:rofl::rofl::rofl::joy::joy::joy:

1 Likes

شهلا جون اهل کجایی؟

1 Likes

این چیه چجوری درست کردی؟

1 Likes

نوش جان :yum:

1 Likes

پیتزاس
پنیرم کم بود
خمیر پیتزا رو پهن کردم روش پنیر ریختم کالباس و قارچ و فلفل دلمه و گوجه

2 Likes

من ایلام فدات:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

لک زبان هستی؟ منم لکم بچه کوهدشت

1 Likes

نوش جونت گلم

1 Likes

فدات:heart_eyes::kissing_heart:

1 Likes

خوشبختم من کردم اما خرم اباد درس خوندم دانشگاه بزرگ لرستان ۵ کیلومتری جاده بروجرد

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.