چی فکر میکردمو چی شد 😳😨

:broken_heart::neutral_face:شت

3 Likes

چرا شبیه رعد و برق زده ها هستن:cry::expressionless:

3 Likes

محاله عکسشون این باشه.

1 Likes

اگر در دیده مجنون نشینی
به غیر از خوبی لیلی نبینی
:blush::blush::blush::blush:

2 Likes

واسه همینه که مجنون میگه لیلی رو از کاسه چشم من ببنید

1 Likes

دقیقا :rofl::rofl::disappointed_relieved:

1 Likes

نه عزیزم چنین چیزی نیست
لباس زلیخا رو نگاه این اصلا پوشش مصری نیست

1 Likes

من نمیدونم عزیزم تو اینستا دیدم برداشتم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.