چی بخورم چاق شم؟

همش گیریمه عزیزم گولشونو نخور
مثل شوهرامون که یه زن خوشگل میبینن میگن چ خوشگل بعد میفهمن که همش گیریم بوده

1 Likes

۴۰کیلو برا قد زیر ۱۵۵ قشنگه برا بلند زشته

1 Likes

ن بابا قبول نمیکنن گریمه:expressionless::woman_facepalming:t3:کدوم مردی قبول میکنه

2 Likes

چراشوهرمنم میگه چ خوشگله گوشی ومیارم یه نفرو پیدامیکنم که خوشگلترینه بعدپشت سرش بلافاصله گیریمشو پاک میکنه خیلی زشت میشه
شوهرم میگه ا راست میگیا همش گیریمه :grin::grin:

1 Likes

حالا هز زنی وکه میبینه میگه چ خوشگله میگم همش گیریمه گولشو نخور میگه آره دیگه باگیریم خوشگل شدن:joy::joy::joy:

2 Likes

همشو مبخورم فقط نونو نه:expressionless::grimacing:

1 Likes

دقیقا منم

1 Likes

چندی مگه

1 Likes

من رسیدم به ۵۸

1 Likes

خوبه :heart:

1 Likes

بچه منم دوس دالم پر بشم ولی نمیشمممم خوراکم تقریبا خوبه سیپرو خوردم فایده نداشت

1 Likes

فکر کنم نسیم هاااا همشون لاغرن

1 Likes

منم سیپرو خوردم فایده ای نداشت

اره شاید

منم میخوام چاق بشم چیکار کنم مریم گلی بخورم من وزنم ۶۰ قدم ۱۶۴

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.