چی بخورم خسته شدم😭

دکتر بهش کولیز داده

اها اره شام میخورم

مجبورم دیگه:crazy_face:

1 Likes

قرص معده دایمتکن
پسرم هم قطره اش را میخوره

1 Likes

اها مرسی گلم

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 7 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.