چی بخرم؟🧐بیا کمک😍🤍

نکبت :zipper_mouth_face:

1 Likes

من برمیام خیالت تخت از پس بد تراز این بر امده:person_fencing:🏋‍♂:muscle::crazy_face:

رفتم تو حسش:joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

مگ با هودی بیرون مییرن؟

پس یه جوری خفش کن که
فقط به پد پد بیوفته مرسی:joy_cat:

1 Likes

من با هودی و جاگر میرم بیرون سرد شده بخدا:neutral_face::joy::sneezing_face:
دیروز یه مرده کاپشن تنش بود:neutral_face::broken_heart:

1 Likes

میدونم اونجا سرده ولی هودی میشه پوشید اصلا تو ایران

عاقا من میخوام بپوشم تازه بدون پافر و اینا

البته برای بهار

1 Likes

مال تو بلنده خب

اره تا زیر کونمه

1 Likes

الان ی سویشرت تنمه تا نصف کونمه:joy:

1 Likesتپ گوگل پیدا کردمش:grin::joy:

1 Likes

اگ راس میگی اونو بیرون بپوش:joy:

اوفف:joy::smiling_imp:

1 Likes

بده بده:smiling_imp::muscle:t2:

1 Likes

اره بابا من تابستون تیشرت لانگ با شلوار می‌پوشم خیابون هودی که دیگه چیزی نیست :joy:

من دو دلم ک بخرم یا ن؟

هودی؟
عشقه بابا بخر هم بیرون میتونی بپوشی هم خونه حاضرم کل عمرمو هودی بپوشیم :heart_eyes:

1 Likes

ن کلا لباس پاییزی

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.