چیکار کنم که شوهرم پولارو به من بده؟

شوهرم رفته پول هایی که کار کرده داده به مادرش که جمع کنه قسطامونو بدیم امروز مجبور شدم برم روغن بگیرم اونجا مادرشوهرم پول داد بهم بگید چیکار کنم که شوهرم پولارو به من بده

3 Likes

موندم چی بگم
خدا کمکت کنه

1 Likes

ینی چی
ینی شماخودتون نمیتونید پول جمع کنید؟؟؟؟ک داده ب مادرش

2 Likes

بهش بگو عزیزم بده به خودم جمع می کنم قسطا رو بدیم لازم نیست بدی مامانت جمع کنه ک اذیت بشه :slight_smile:

2 Likes

اونا که برای پس اندازه
برای خرجی خونه هم بهت پول نمیده؟ حداقل یه مقداری برای خرجی خونه بهت بده

بار اولش که اینکار میکنه بهش اعتراض کردم میگه قسط دارم

شماباید خودتو ب همسرت ثابت کنی
شاید ی حرکتی زدی رفتاری کردی ک این کارو کرده

یا اینکه بگو برای خرجی خونه بهت یه مقدار بده یا بهش بگو خودش خرید کنه

1 Likes

چرا برا خرجی خونه که خودش همه چیزا میگیره

1 Likes

خب بگو بده من خودم واست نگه میدارم هروقتم خواسی بهت برمیگردونم

نمیدونم بخدا میگم که بار اولشه

قبلا هرچی کار میکرد خونه میذاشت دیشب هرچی پول داشت گفتم پولا کجاست گفت گذاشتم کنار واسه قسطام گفتمدپول بده که برم روغ بگیرم گف با مامانم برو اون حساب میکنه دستش پول دارم گفتم مگه خودمون نمیتونیم پول جمع کنیم

باهاش حرف بزن، بالاخره شوهرته و اخلاقش دستته، باهاش حرف بزن، بگو بجای اینکه پولا رو بدی مادرت و تو خونه نگهداره

یه حساب کوتاه مدت باز کنید و اونجا بریزید، هم سود روش بیاد، هم هر قوت بهش نیاز داشتید، بتونید ازش استفاده کنید

یه حساب داریم که یه مقدار پول گذاشتم کنار که وام بگیریم علاوه براون شوهرم میگه هرچی کار کنم بذارم کنار که برا قسطمون اما من میگم چرا خونمون نباشه خونه مادر باشع

1 Likes

بهش بگو ، ما قسط داریم مادرت که قسط نداره، پولا باید تو خونه ما باشه تا هروقت موعد قسط رسید بتونیم پرداخت کنیم.

اومدیم و ما به پول ا نیاز داشتیم و ماردت اینا نبودن، اون موقع باید چیکار کنیم، باهاش حرف بزن و دلیل و منطق بیار تا از خونه مادرش بیار خونه خودتون

بگو شاید خدایی نکرده مادرت اینا خونه نبودن و دزد به خونشون زد و پولامونو برد، چیکار کنیم

3 Likes

امیداورم بتونم قانعش کنم

امان ازین مردا

1 Likes

وای من تپش قلب گرفتم
ادم تو کار این مردا میمونه :woman_facepalming:t2:
خدا بهت صبر بده
منتظر باش تا تیکه هاشونو تحمل کنی
با جنگم شده پولارو برگردون تو خونت

1 Likes

اگه حالیش بشه فکر خوبیه

1 Likes

حالا ک دفعه اولشه بهش بگو دلیلت چیه بگو مادرت اینا فک میکنن تو بمن اعتماد نداری پولتو بردی اونجا .

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.