چیکارکنم بدتر نشم️😣🤦‍♀️

راهی بلدی که زیادتر نشن؟

1 Likes

نه من باسنم زده بالای پاهام خیلین رو سینمم دارم

1 Likes

منم پشت زانوهام بود قبلا…امروز متوجه شدم سینمم ترک سفید زده

1 Likes

ورزش کن رفع میشن

1 Likes

اره منم

1 Likes

واقعا تٵثیر داره؟؟

1 Likes

اره با ورزش پوست سفت میشه این خطا هم محو میشن

1 Likes

چ خوب مرسی از نظرت

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 7 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.