چیزی تو زندگیتون دارید که نمیتونید فراموش کنید؟

چیه؟ اگ دوست داری بگو

حوصلم سررفته گفتم بیاین بحرفین

3 Likes

پول نازنین رو:no_mouth:

1 Likes

اهاااااای بیاااااااااین

1 Likes

تهمتی که یه بی شرف بهم زد و هنوز خدا جوابشو نداده:unamused:

1 Likes

اره،نامزدی قبلم با این که بچه بودم ولی خیلی ساله میگذره اما هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم هیچ وقتم از پسره کینه ندارم هرچی فکر میکنم مثل یه دوست میبینمش،البته اینم بگم تقصیر پسره نبود که بهم خورد

چرا بهم خورد؟؟

خوبه ی گپ جدید اومد

1 Likes

مشکلات خانوادگی توی پونزده،شونزده سالگی نامزد کردیم البته بزرگترا نامزدمون کردن بعد یه سالم همون بزرگترا بهمش زدن.

ای بابا

1 Likes

وااااا اخه این چ کاریه

1 Likes

ولی الان عاشق شوهرمم خدارا شکر میکنم که بهم خورده اما اون طرفم خیلی بهش فک میکنم به هر حال موفق باشه فامیلم هستیم اتفاقا

عزیزم کوتاه فکری،بیسوادی

فک کنم چون فامیلین بیشتر سخته ک فکرش نکنی چون میبینی ن؟

1 Likes

خوبه که شوهرتو دوس داری

نه نمیبینمش زیاد اما فکر بدم راجبش نمیکنم همش دوس دارم یه روزی یه جایی بشینیم ببینم بعد اون ماجرا چیکار کرد،الان چی فک میکنه راجبم من فقط در حد یه دوست میبینمش نه بیشتر

خیلی دلم شکست…:pensive:
اگه بیگناه باشی و چنین چیزی به پات ببرن خیلی غیر قابل تحمله…
اگه کسی از کسی خوشش بیاد و بخواد با اون کارش باعث جلوگیری از ازدواجش بشه به نظرت این دوس داشتنه?
از خدا میخوام بلایی سرش بیاد که تمام ایزی لایف های جهان رو براش ردیف کنن براش کافی نباشه…
کصافط:expressionless:

3 Likes

ازدواج کرد؟

1 Likes

اره اتفاقا من شوهرم با عاشقی بهم رسیدم بعد سه،چهار سال جنگندگی شوهرم با مخالفتای خانوادش پام وایساد جونمون در میره برا هم

1 Likes

بله دو،سه سال نامزدم عیدم عروسیمه

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:هیچی ندارم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.