چه گندی زدم 😰

خودشون گفتن بیارین

1 Likes

:grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:

1 Likes

آره. به فرمول جادویی تولید ذغال خانگی دست پیداکردم. کم چیزی نیست والا :joy: :joy: :joy:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.