چه گندی زدم 😰

رب گوجه عزیزم

1 Likes

البته اصل چکدرمه به اینه بدون رب باشه. باگوشت و پیاز رنگ بگیره

2 Likes

اهوم مرسی دلم خواست حتما درست میکنم :kissing_heart:

1 Likes

خیلی عالیه. مخصوصا بدون ربش

1 Likes

آره من فرصت بشه بدون رب درست میکنم، چندتا غذای محلی میخوام بپزم هنوز نتونستم :rofl:

1 Likes

مرسی …اگ وقت داشتی بگو چطور درست میشه :heart:

1 Likes

خیلی خوشمزست. برنجش مزه گوشت میگیره

1 Likes

گفتم بالاترعزیزم

1 Likes

آره عالیه

1 Likes

دستوووووووووووووووور :laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Likes

گذاشتم بالا

تشکر مامان کنجد جونم

1 Likes

ممنون عزیزدلم :smiley: :kissing_heart:

1 Likes

:heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

نگاه گلم گوشت مرغ اگردارین مرغ درست کن.

1 Likes

با مرغ درست کردم عزیزم

خوب کردی جانم

1 Likes

وای مواد غذایی سوخته جلو مهمون گذاشتی؟مهمون هیچی به خودتون رحم کنید این ذرات سوخته همشون سرطان زا هستن

1 Likes

وااااااای

1 Likes

چیزی نیست فقط یکم مغز پخت شده:raised_hand_with_fingers_splayed:t5::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.