چه گندی زدم 😰

قربونت شم:kissing_heart::kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes:

1 Likes

بامرغ گذاشتم چکدرمه رو
@Elsaa

2 Likes

خدانکنه عزیزم

1 Likes

نوش جون
من پریروز درست کردم به یادت بودم:grin:

1 Likes

الهی خسته نباشی عزیزم
خوب شد غذات؟

1 Likes

اره برا منم تازگیا خیلی هنگ میکنه رو اعصابه

1 Likes

خداروشکر حل شد
چکدرمه چیه حالا:expressionless::expressionless:

2 Likes

چکدرمه چیه

1 Likes

چرا چیشده
خاطره نگران شدم

1 Likes

به به. نوش جان عزیزم

1 Likes

ممنون عزیزدلم. اره. فعلا که نخوردیم.مهمونانیومدن.

1 Likes

موقعی که حجم پیاما خیلی بالامیره تندتندم جواب نیدم کلا قفل میکنه

1 Likes

غذای محلی ترکمنی

1 Likes

اهانن نوش جان

1 Likes

غذای محلی ترکمنی

1 Likes

فقط بالامیارم. حال روحیمم داغونه. هورمونامم بهم ریخته.زرتی میزنم زیر گریه

3 Likes

عههه چه دیر میان
حتما خوشمزه شده به به:yum:

1 Likes

شوهراشون سرکارمیرن. دیرنمیومدن کلام پس معرکه بود :joy:

2 Likes

اره پیش میاد واقعا

1 Likes

کسیم رسیدگی نمیکنه که

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.