چه گندی زدم 😰


آقا شب مهمونم دارم. گوشتام سووووخت :weary::weary::weary: خابم برده بود

31 Likes

گند زدی:neutral_face::ok_hand:

6 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:تا تو باشی و دیگه نخوابی

6 Likes

شب مهمون داری گرفتی خوابیدی:no_mouth::expressionless:

11 Likes

چیزی نیس یکم برشته شده

15 Likes

از بیرون غذا سفارش بده

3 Likes

ای بابا:expressionless::roll_eyes:

3 Likes

:neutral_face::ok_hand::joy::joy:

3 Likes

:grin::grin::grin: شام از بیرون سفارش بده

3 Likes

منم برا شام مثلا مهمون داشتم دوتامرغ گذاشتم بپزه شوهرم زنگید گفت براشون مهمون اومده فردا برا نهار میان:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

6 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:
خودشم چه برشته ای:joy::joy:

3 Likes

ایزوگام کردی کف قابلمه رو؟:joy_cat:

11 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: یبار یکی اینجا سوزونده بود هرچی میگفتم اون قسمت نخورید اسرااار داشت نههههه این برشته شده ما برشته دوست داریم:joy:اخرم قهر کرد رفت

16 Likes

مرغا رو بفرس واس خاطره

6 Likes

با قیر اسفالت کرده دهن قابلمه رو

6 Likes

خیلی شیک برنج بزار به شوهرت بگو از بیرون چند سیخ جوجه و کباب بگیره
بگو امروز حالم زیاد خوش نیست اگه نمیدونه که غذا نزاشتی:sweat_smile::sweat_smile::grin::grin:

9 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

گوشت کیلویی۱۲۵ هزار تومنو ببین چیکار کردی

11 Likes

من برا شام قرار بود مهمون بیاد از صبح مشغول خونه تمیز کردن بودم با پسرم حموم کردیم بعد گفتن فردا میایم :rofl:

6 Likes

من هروقت رفتم مهمونی فامیلی غذا گوشت بود برای من صاحب خونه از بیرون غذا سفارش داد:joy::joy::grin:چون همه دیگه میدونن من از گوشت متنفرم🥲واسه همین الان خوشحال شدم:joy::broken_heart:

4 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.