چه طوری کیس خوب پیدا کنه؟

قیافه مهم نیس ، اخلاقه که مهم ، مردا دنبال آرامشن ، خوشگلی که همه دارن

1 Likes

آره اینجا خیلی بچه ها باحالترن. دو روزه صدتا دوست پیدا میکنی

1 Likes

عکستو دیدم دروغگو:grin::stuck_out_tongue_winking_eye:

نه من اینم ک گذاشتم رو پرو :joy::joy:اون دختر رویاهامه :rofl::stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

فک نکنم دخترشونو ب یه گربه بدن:roll_eyes::rofl:

1 Likes

حالا شاید دخترشون عاشق من شد
میو مگه من چمه:joy:

1 Likes

خونه ماشین کار تحصیلات داری؟
اگ داری بگو برات آستینارو بالا بزنیم همینجا:joy:
باهاش حرف میزنیم ببینم چی میگه ولی تو زیاد امیدوار نباش چون متاهله شاید شوهرشو بیشتر از گربه دوست داشته باشه
اینجا البته معمولا شوهراشونو میندازن جلو گربه بخورتشون:rofl:

میو من همه چی دارم
همه چی بخواد براش فراهم میکنم:kissing_cat::kissing_cat::kissing_cat:

1 Likes

احیانا تو همون گربه اشرافی نیستی؟ :joy:
حالا بزار بیاد ازش میپرسم ببینم نظرش چیه:grin:از نظر من ک دیگه مبارکه همه چی داری عاشقشم ک هستی دیگه حرفی نمیمونه
ففط میمونه مهریه و شیربها و تاریخ عقد و عروسی :smiley: بعدشم گیشگیری گیگینگ ماشالله گیشگیری گیگینگ ماشاالله :dancer::man_dancing::dancer::man_dancing::dancer::saxophone::violin::trumpet::guitar::drum::musical_keyboard:

چرا خودشم دیگه :joy::heart_eyes::heart::sunglasses:تیپمو ببین

1 Likes

چند سالته؟

پس کار تمومه
یار پسندید تو را
مطمئنم:grin:

منم همدم میخوام یکی که تو شادیا وغمام کنارم باشه وگرنه چندسال دیگه میتونم مستقل باشم

24عزیزم

1 Likes

حالا سنت که زیاد نیس عزیزم
نگران نباش به وقتش یه مورد خوووب و عالی نصیبت میشه

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.