چهارشنبه ی آخر صفر و خانه دار شدن🌹

منم خوندم ولی حواسم نبود تو خونه خوندم:expressionless:

1 Likes

ممنونم عزیزدلم
اره خوندم

1 Likes

اشکال نداره حاجتتون روا

1 Likes

حاجت روا بشی :palms_up_together:t2:

1 Likes

الهی آمین عزیزم

1 Likes

انشاالله شما و همه ی عزیزان هر چی میخواین خدا بهتون بده:sunflower::pray:t2:

2 Likes

مرسی همچنین

1 Likes

برای من هم دعا کنید .من وقت نکردم بخونم:sleepy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.