چن مدت بعد میتونیم رابطه داشته باشیم

بچه ها همونطور ک میدونین سقط داشتم بعد چن مدت میشه رابطه داشت

5 Likes

هروقت خونریزیت تموم شد میتونی
فک کن پریود بودی

2 Likes

ع واقعا ممنون

2 Likes

اره گلم :kiss::heart:

2 Likes

ممنون

2 Likes

سقط شبیه زایمان،دهانه رحمت باز شده،مستعد عفونت هستی بهتره بین ۳۰_۴۰ روز رابطه نداشته باشی

4 Likes

کار اشتباهیه رحمو داغون میکنه

3 Likes

حداقل ۴۰ روز

2 Likes

تا ۱ ماه الی ۴۰ روز نداشته باش

1 Likes

عه منکه داشتم والا نمیدونستم :face_with_head_bandage:

1 Likes

تاوقتی ک بری سونو و ببینن رحمت جمع شده یانه.برا من فکر کنم ۳.۴هفته نداشتم

1 Likes

ده روز بگذره
انتی بیوتیک بخور
ممکن بقایا داشته باشی که تا دو دوره پریودی کامل رفع میشه
عجله نکن

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.