چند سالتونه کجا زندگی میکنید؟

من خودم مهسا قربانی 20تاکستان(قزوین)

من مهدیسم 27 سالمه از رشت

1 Likes

من مهسا20سالمه ازمشهد

شهرزاد 21 ساله از مشهد :heart:

خوشحالم

بزن قدش :hugs: :star_struck:

خوشحال شدم عزیزم

همچنین عزیزم:heart::face_with_hand_over_mouth:

من فاطمه ۲۰ سالم فولادشهر
بختیاریم قبل ازدواج ساکن یکی شهرستان های چهارمحال بودم

پناه بیستو هشت ساله پیرانشهر (اورمیه )

مارال ۲۳ ساله بندرعباس

آرزو۲۲سال،آبوووودان

یاسمن 26 لاهیجانیم بوشهر زندگی میکنم

فاطمه ۲۳ ساله مرودشت. شیراز.

سعیده 31سال،تهران

الهام ۲۷بندر عباس

من نیلو 29 مازندران

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.