چند روز بعد از تخمک گذاری باید رابطه داشته باشیم ؟؟

:thinking: :thinking: :grinning:متن تاکید شده

تو بازه تخمک گذاری یک روز درمیون دیگه
یعنی پریروزِ تخمک گذاری، روز تخمک گذاری، پی فردای تخمک گذاری

توی دوره تخمک گذاری حتما اقدام داشته باشید

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.