چند روزه حالم بده😞😞

انگار بدم خالی شده از انرژی
فقط خوابم میاد خستم
اصلا حال ندارم از جام بلد شم:face_with_head_bandage:

7 Likes

کم خونی نداری؟

1 Likes

چند روزه اینطور شدم

1 Likes

استرس یا فشار عصبی نداری؟

1 Likes

چرا دارم ربط داره
اصلا فقط میگم بخوابم جون ندارم

1 Likes

منم همینطور

1 Likes

شاید چشمت زدن

2 Likes

منم یه چی گفتم عنشو دربیار
باشه؟:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

استراحت کن و گوشت بپز بخور
آب هویج بخور
تا سریع قوی بشی
ویتامین سی بخور
ویتامین د۳ مصرف کن

1 Likes

میدونی من تو سال یه بار حداقل اینجوری میشم الان بهترم دو سه سال پیش کلا بدنم خالی میکرد انگار جون نداشتم چند روز استراحت خوب میشدم
چند روز پیش اعصابم خورد شد یعنی تاثیر داذت

2 Likes

یاد اون پیرمردا افتادم میگفتن منم همین طور:rofl:

1 Likes

فکر کنم وقتی عصبی میشی ناراحت بدنت شل میکنه حتما رعایت کن برات خوب نیست

1 Likes

زهر مار:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

اره دقیقا
شل شده بدنم :face_with_head_bandage:

1 Likes

دختر زیاد عصبی نشو بدنت خدایی نکرد فلج میشه حتما برو دکتر

1 Likes

تا عنشو در نیاریم اروم نمیگیکیریم

1 Likes

فشار عصبی خیلی روته که روی بدنت تعصیر گذاشته فقط می تونم بگم رعایت کن خطر ناک

1 Likes

منم دقیقا با لحن اون گفتم:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اره واقعا همینه
بدنم خالی شده انگار فقط میخوام بخوابم

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.