چندین شب یه خواب همش میبینم 🤔

:joy::joy::joy::joy:کار خداست نگران نباش صبور باش

1 Likes

ن عزیزم. من علائم بارداری میدونم هیچکدوم ندارم فردا موعودمه میشم دیگ

1 Likes

:joy::joy::joy:نباید می اومد

2 Likes

واقعانم کار خداست.

منکه دهنم آسفالت شده خودش کمکم کنه متوسل شدم ب شهید تا ببینم خدا چی میخواد

1 Likes

:rofl::rofl::rofl:طفلی سرکار بود همش هفته ای ی بار میومد پیشم

1 Likes

چه ساده بودی واسه ۱ روز ال دی میخوردی:grimacing:نمیتونستی کاندومی چیزی بخری:joy:

دوست نداشتش میگه حال نمیده:rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:ژون بابا

الان دیگه اون آقا شوهرت نیست؟

زیر پتوت چ خبره ک بیام:stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

ن جداشدم. تو زندگی جدیدم

اهان عزیزم…ایشالله ک فردا پری نمیشی و خبر بارداریتو بهمون میدی

خبر خاصی نیست فقط اگه بیای به احتمال 99%به ارزوت برسی:smiling_imp::eggplant:

قربونت امید ب خدا

1 Likes

الان میام:running_woman::running_woman::running_woman::running_woman:

1 Likes

بیا:smiling_imp::eggplant::joy:

از پسم برمیای:joy:

1 Likes

من از پسه یه سایت برا اومدم تو که چیزی نیستی:rofl::rofl:

1 Likes

جووووووون بابا دیگه مال خودمی

2 Likes

منم همش خواب بیبی مثبت میدیدم تا اینکه واقعا مثبت شد و بارداری شیمیایی بود :confused:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.