چله ی آیه الکرسی(تکمیل شده)

:woozy_face:نه والاه هیچی

2 Likes

اگه نمیدونی یه صدفه بده
چون تونت خوندم یکی سوال پرسیده بود طرف گفته بود صدقه بدید

2 Likes

اها باشه عزیزم مرسی

1 Likes

فدات بشم
بازم واسه اطمینان زنگ بزن بپرس یاتونت بزن ببین چیزی میاره واست

2 Likes

الهی که حاجت روا بشی عزیزجان :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

ختم شد حاجت روا شی خواهر @u437446

3 Likes

ختم شد انشاءالله ک حاجت روا بشی عزیزم :heart:

3 Likes

خوندم عزيزم :sparkling_heart:

1 Likes

ختم شد حاجت روا بشی

3 Likes

ختم شد

2 Likes

سلام ختم شد.حاجتت روا

1 Likes

روز هشتم چله به نیت حاجت روایی دوست عزیزم
@mari98
الهی حاجت روابشی گلم

13 Likes

@Mari98 ختم شد انشاا… حاجت روا بشی.

4 Likes

ممنونم عزیزم :smiling_face_with_three_hearts:

4 Likes

ممنونم گلم :blue_heart:

4 Likes

خوندم
:pray:انشالله به حاجت دلت برسی گلم

4 Likes

ختم شد حاجت روا بشی

4 Likes

ختم شد عزیزم:orange_heart:

4 Likes

ممنونم قشنگممم :blue_heart:

2 Likes

مرسی عزیزمم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.