چــهار چیز را پیش از چــهار چيز غنیمت شمار

جــواني پیش از پیری!
صحت پیش از بيماري !
توانگری پیش از فقر!
و زندگی پیش از مرگ!


5 Likes

:+1::+1::clap::clap::clap:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.