چطوری شوهرمو راضی کنم وازکتومی کنه؟

چون ممنوع شده

1 Likes

وای آره:neutral_face: وقت و فکرم الکی تلف کردم، الان سرچ کردم، از 97 ممنوع شده

1 Likes

بنظرم نه زن نه مرد دو طرف رو نباید مجبور به همچین کاری کنه. جلوگیری کنید بنظرم. یا دستگاه ۱۰ ساله بذار

1 Likes

مگه نمیدونستی :grimacing::sweat_smile:

نه:neutral_face:میخواستم راضی بشه، دستگاه هم که عوارض داره

خب فکر میکنن صد سال بعد ک ما مردیم بخوان زن بگیرن عقیم باشن:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:خدا کنه من مردم ابش خشک بشه:woozy_face::woozy_face::woozy_face:

2 Likes

:crazy_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.