چطوری تا ۷۷ روز دیگه 1۰ کیلو کم کنم؟

مرسی جانم ایشالله:nazar_amulet::heart_eyes:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:شکل میوه میشم که

1 Likes

ن بابا ی رفیق داشتم رژیم سختی گرفته بود فقط میوه میخورد

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.