چرا پریود نمیشم پس

اگه نبریش حیاط سر و صدا میکنه مثل جیغ زدن

1 Likes

عزیزمم وقتایی ک سرصدا میکنه یه روسری بنداز رو قفسش بخوابه فقط یه قسمتش روسری نباشه برای هوا

1 Likes

کره ای ها پریود نمیشن خب :grinning_face_with_smiling_eyes:

گرمیجات بخور

1 Likes

مبارکه :clap:t2::clap:t2::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.