چرا هیشکی نیییس😐نه گپی نه چیزی خسته شدیم از کسلی😑

چتونه بی حالین چن روزه…
اصلا یکی یه گپ نمیزنه همون گپ قبلیا دارن ادامه پیدا میکنن
یه حرکتی بزنین خو

4 Likes

به نکته خوبی اشاره کردی

4 Likes

اره بخدا کلا مامی گپ خیلی محیط مزخرفیه واقعا ی گپ تازه بالا نمیاد
نی نی سایت دقیقه به دقیقه انگار گم تازه میشع بعدم هرکه هرچی بگه هم غم هم شادی بهش احترام میذارن کسی تو ذوق کسی نمیزنه ولی اینجا اینطور نیس اصلا اینجا و نی نی سایت قابل مقایسه نیس

2 Likes

میام میبینم گپ جدید نیست یا اگه هم هست چیزی برا تبادل نظر ندارم برمیگردم

1 Likes

منم:expressionless:

1 Likes

وای مامی گپ خیلی خوبه

1 Likes

دلیلت چیه؟

1 Likes

بهتر از نی نی سایته حداقل اینجا ادما بیشتر خودشون هستن

1 Likes

اونجام خودشونن

1 Likes

من اهانتی نمیکنم اما این حرفت شامل همه کاربرا نیست

1 Likes

منتظرن یه چی بگی فرز کارآگاه بازی درمیارن …تحقیرت میکنن …محکومت میکنن…
تا میرم اونجا حتی به مگسای دور و برم هم شک دارم:expressionless:

1 Likes

هرکسی نظری داره

1 Likes

درسته عزیزم:blush:

1 Likes

نظرتو ببر نینی سایت بوگوو:face_with_thermometer::grin:

1 Likes

الانم این تو ذوقی بفرماین

1 Likes

چ تو ذوقی گفتم اونجا بگو ببین چجوری میرزن سرت منظور من همینه فقط شوخی بود تو بی جنبه ایی:ok_hand:

2 Likes

فک کنم نی نی سایت دنیای بزرگتری هست

درسته اونجام کاراگاه بازی درمیارن ولی اینجام وقتی گپ غم بزنی از بس مگن مثبت باش ادم دیگ دلش نمیاد دردودل کنه

3 Likes

شما طرز صحبت کردنت جالب نیس به بی جنبه گری من نیس
دیگم ادامه نمیدم

دنیایی پر از دورغ :sweat_smile::grin:

اووه مای گااد

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.