چرا هرکاری میکنم سقط نمیشه

تهرانم
بیمارستان کجا برم بنظرتون

من رفتم محب یاس دولتی بود

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.