چرا نشدم😐💔😎

اره :rofl:پروف جدید مبارک:see_no_evil::grin::hibiscus:

1 Likes

خوبه پس :relaxed::+1::grin::rofl:

خدا نکشتت. یه لحظه عکس پروفایلتو دیدم گفتم این پسره وسط زنها چی میگه؟ تازه تو جوّ زنانه هم تحت تاثیر قرار گرفته ،نگرانه چرا پریود نمیشه :rofl:

3 Likes

مرسی خوشگل

1 Likes

عاشق پروفایل و اسمت شدم خخخخخ

خدا ازش نگذره
آره حتما:sunglasses::expressionless:

:sunglasses:خداروشکر شمام راضی هستین:sunglasses:

1 Likes

نمیری
پوکیدم از خنده:joy::sunglasses:

1 Likes

لطفا یه لحظه قاشق نشو
کامرانی مال منه:confused::sunglasses::new_moon:

1 Likes

جووون چشممم:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

قربانه شما:sunglasses::running_man:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.