چرا نشدم😐💔😎

اره :rofl:پروف جدید مبارک:see_no_evil::grin::hibiscus:

1 Likes

خوبه پس :relaxed::+1::grin::rofl:

خدا نکشتت. یه لحظه عکس پروفایلتو دیدم گفتم این پسره وسط زنها چی میگه؟ تازه تو جوّ زنانه هم تحت تاثیر قرار گرفته ،نگرانه چرا پریود نمیشه :rofl:

3 Likes

مرسی خوشگل

1 Likes

عاشق پروفایل و اسمت شدم خخخخخ

خدا ازش نگذره
آره حتما:sunglasses::expressionless:

:sunglasses:خداروشکر شمام راضی هستین:sunglasses:

1 Likes

نمیری
پوکیدم از خنده:joy::sunglasses:

1 Likes

لطفا یه لحظه قاشق نشو
کامرانی مال منه:confused::sunglasses::new_moon:

1 Likes

جووون چشممم:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

قربانه شما:sunglasses::running_man:

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.