چرا نشدم😐💔😎

پریودو میگم
همیشه منظم بود اما این ماه ۳ روز
از وقتش گذشته
نکنه حاملم؟:neutral_face::sunglasses:

3 Likes

شک نکن ک هستی:neutral_face::expressionless:

سارگل مقدس شدم:sunglasses::joy::new_moon:

2 Likes

ارررره:grin:

خداکنه خودش زبون وا کنه همه چیو بگه
وگرنه خانواده به رگبار میبندنم:expressionless::sunglasses::new_moon:

3 Likes

از پروفایلت ادم میترسه

کراشه منه:confused::sunglasses:

یعنی چی روح کامرانی هستم؟

خو روح کامرانی ام دیگه:sunglasses:
مگه احضارو نمیدیدی؟:new_moon:

:joy::joy::joy::joy:

تقصیر کامرانیه :grin::grin::grin:

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

بی شک حامله ای:rofl::+1:

2 Likes

دوقلو داره:joy:عیسی و تیسی

2 Likes

یه فیلم بود ب اسم احضار این بازگیر فیلمه هست

نمیبخشمش:expressionless::sunglasses:

1 Likes

اسمشو میزارم کامگل
که به کامرانی و سارگل بیاد:sunglasses::new_moon:

2 Likes

کامگل میزارم:new_moon::sunglasses:

1 Likes

حتمن از روح کامراتی حامله ای

نونو

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.