چرا ماشین آردی بده؟🤔

بچه ها چرا آردی رو بد میدونن به نظرتون پرایدمونو بفروشیم آردی برداریم؟

2 Likes

همون پیکانه

3 Likes

موتورش، موتور همون پیکانه
بدنه با مونور هم خوانی نداره بعد یه مدت میفته رو صدا
کیفیت مونتاژش خوب نیست
مصرف سوختش بالاس

5 Likes

ن پرایدبهتر

2 Likes

اوه مای گاد چقدر تخصصی ممنونم عزیزم:heart_eyes::heart:

1 Likes

به نظرم پراید خیلی بهتر از اردی هس

2 Likes

ممنون گلم:pray:t2:

1 Likes

شوهرم بغل دستم بود :grin::grin::grin:

1 Likes

نه
پراید بهتر از ادي هست

1 Likes

خخخخ گفتما زنا کمتر تو این چیزا هستن:grin::heart:

1 Likes

آره قانع شدم یه آردی دیده بودم صندوق و ایناشو ۴۰۵ گذاشته بود خیلی خوشگل بود هوایی شده بودم که منتفی شد:upside_down_face::heart:

1 Likes

همون پراید بهتره که

1 Likes

باشه عزیزم:heart::grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.