چرا لایک نمی کنین؟ 😃

خدایشش چرا بعضیا دستشون روی لایک نمیره بعد من هی تند تند لایک میکنم :thinking::thinking::thinking::thinking:

اصلا روایت داریم هرکس گپی را بخواند و لایک نکند از ما نیست :crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face: تینا علیه السلام :smiley::smiley:

69 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:منم همرو لایک میکنم ولی کسی منو لایک نمیکنه

28 Likes

نمیدونم من عادت ندارم به لایک حتی توی اینستا هم کم لایک میکنم :joy::joy::joy:

17 Likes

لایک داری :heartbeat:

15 Likes

:woman_facepalming:t3::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

13 Likes

من گاها یادم میره :rofl::rofl:

13 Likes

:+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1:بیا اینم لایک :smiley:

13 Likes

پس از ما نیستی :smiley::smiley::smiley:

14 Likes

مرسی عزیزم

12 Likes

مثل من :smiley::smiley::smiley:

12 Likes

:joy::joy::joy:الان لایک کردم تو رو خدا قبولم کنید

11 Likes

باشه عزیزم تو جز توبه کنندگان هستی و ما تورا میپذیریم :smiley::smiley::smiley::smiley:

12 Likes

من هر کی ریپلایم کنه لایکش میکنم ،انقد بدجنسو خبیثم :japanese_ogre::japanese_ogre::japanese_ogre:

15 Likes

کو لایک کن ببینم :smiling_imp::smiling_imp:

14 Likes

عزیزم :kissing_heart:

14 Likes

من لایک می کنم :rofl::rofl:

13 Likes

تو عزیزی :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

14 Likes

عشق منی :rose::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

13 Likes

فداااات

13 Likes

لایک:+1::+1::+1::+1::+1:

13 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.