چرا عشق من چاق نمیشهههه

مهم همون قلبشه گلم

من اصلاخوشم نمیادازسیکس پک واینا
نمیتونم به تن لختیش نگاه کنم لحظه ای چشم افتادناخوداگاه بسته شد:joy:

دیگه باش کنار بیا،چاره ای نداریم جز این …

شوهر من هیچ تغییری نکرده :expressionless::expressionless::expressionless:خیلی میخوره ولی هیچی اضافه نمیکنه ۶۵ کیلو همش :cry:

ببندش به شیر موز و شیر و سبوس گندم

وای ۶۵ برا مرد خیلی کمه
عشق منم همین حدوده:expressionless:

1 Likes

دقیقا … بابام ۸۵ کیلویه شوهرم اون وقت دوبرابر بابام میخوره ها ولی چاق نمیشه:expressionless::expressionless:

1 Likes

باشگاه بره حتما درست میشه

دقیقاااا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.