چرا دیگه احساس خوشحالی نمیکنم

بابا مشخصه خیلی اغراق میکنن.میخوان مثلا کم نیارن .نمیدونن کارشون باعث میشه خیلیا مقایسه کنن و اینجور حسی پیدا کنن که چرا من نه!!

6 Likes

دقیقا…

1 Likes

افسردگی گرفتی دختر
منم اینجوریم

1 Likes

پدرمادرا:sweat:
کی گفته
تا سرکوچه دنبالم میان این ازادیه:sweat:

1 Likes

نه دیگه در اون حدم نیستم میدونم:joy:

1 Likes

پس افسردگیت افسردگی گرفته :joy:

1 Likes

:joy:

1 Likes

گفتم فکر کردم شوهرت ازت بترسه با این زبونت
اما ریدی:joy::joy::joy::joy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

كدوم شهرى

1 Likes

افسردگی داری

1 Likes

منم اینجوریم افسردگی گرفتیم:sweat:

1 Likes

نه عزیزم اصلا کلاس نرفتم :grin:

ولی علاقه دارم و از روی علاقه هراز گاهی یچیزایی برای خودم میدوزم :smiley:

2 Likes

:sunglasses: :sunglasses: :sunglasses:

2 Likes

عزیزم الان حال جامعه مون خرابه این حسا رو به هم منتقل میکنیم . والا من که راحت میتونم برم بیام حوصلم نمیکشه .صبر میکنم شوهره بیاد آخرشب هفته ای دوبار بریم یه ساعتی خیابون گردی کنیم بیایم . خریدم که خدا روشکر بااین تورم قسطامونو بدیم هنر کردیم .تو خونه خودتو با تمیزکاری .آشپزی بابچه نازت سرگرم کن .

1 Likes

مرسی گلم:heart:

1 Likes

منم بخاطر شرایط زندگیم واذیتهای قوم شوهر ،خیلی وقته حال خوبی ندارم

1 Likes

خدا جوابشونو بده :heart:

1 Likes

انشاءالله،هفت ساله منتظرم بده:pensive:

1 Likes

منم همش حس خفگی دارم زهرا خیلی حالم بده

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.