چرا انقد خوابم میاد😩😩😩

اره:sleeping:

سلام ریخته بهم به کنار خیلی زیاد شده

ای جانم عزیزم خدا بزرگه ایشاالله ماه بعد حتما بارداری :palms_up_together::heart::smiling_face_with_three_hearts:

شاید بخاطر این دارو ها و امپولاس

طبیعیه گلم
بگیر بخواب

منم فقط میخوابم:grin::grin::grin::grin:

این خواب و خستگی بخاطر کروناستا

منم همینم 🤦:grin: برو بگیر بخواب رااااااحت اخیش:smiling_imp::joy:

1 Likes

شوهرت اومد؟؟

1 Likes

اره امروز اومد امپول زدیم:unamused:دیروز باید یه رابطه میداشتیم ولی نبود

1 Likes

عب نداره خب امروز تا رسید دست ب کار میشدین
هنوز ک تخمک گذاریت نشده
دیروز امروز واس اینه ک تخمک تا ازاد شد اسپرم در دسترسش باشه

1 Likes

که نبود:unamused:

1 Likes

کجاست مگه :neutral_face:

1 Likes

الان هست ولی دیروز نیود:rofl:

1 Likes

بابا دیروزو ول کن الان برو دست ب کار شو :joy:
فک کردم الانو میگی نیست

1 Likes

:joy::confused:اینهمه اعصاب خوردی دارم

1 Likes

اعصاب خوردی رو بذار کنار
دست ب کلر شو واس اعصاب خوردی همیشه وقت داری

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.