چرا انقده گشاد شدم😑😑😑

نه قبل از آبلیمو گشاد تر بودم تازه بهتر شدم:rofl:

1 Likes

نه در اون حد دیه:no_mouth:

1 Likes

خوبه تو حوصله حف زدن داشتی:rofl:

1 Likes

بزا یه دوسانت دیگه برا خودم بدوزم چشم:grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

شاید با گپ ها حال نمیکنی

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:دستت درد نکنه

1 Likes

اینم هست
ولی گپهایی هستن که خوبن اما باز خوانندم بیشتر

1 Likes

درخدمتم:rofl:

1 Likes

پس دوباره ابليمو بخور:joy::monkey:

1 Likes

ایییییی یادم ننداز :expressionless:
یاد اون روز میفتم دوس دارم خودمو از هستی ساقط کنم:expressionless:

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: یه متر گش بخر بنداز تنگش کن خواهر

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

خدمت از ماست:hugs::smiling_face_with_three_hearts::kissing_heart:

1 Likes

:joy::kissing_heart:(*^3^)

1 Likes

باش:rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.