چرا از مامی گپ میخام بعضی از گپا...

حذف بشن. بخاطر اینکه من وقتی از چیزی میترسم

میام درموردش گپ میزنم اینجوری خیلی راحت میتونم

احساس بد یا ترسمو کنترل کنم چونکه من هیچوقت

ناراحتیامو به کسی نمیگم اما اینجا کسی منو نمیشناسه

برام حکم چاهو داره. بعد وقتی باهم حرف میزنن

اروم میشم . و به دعاهاشون اعتقاد دارم

نمیدونم شاید روانیم ولی ارومم میشم:pensive:

1 Likes

ن عزیزم خیلیم حالت خوبه خیلی کار خوبی میکنی میای حرف میزنی وخداروشکر که خوب میشی

1 Likes

اخه بعضیا بهم میگن چرا هر گپو میزنی

اخه نمیتونم مشکلاتمو به کسی بگم…

فدای سرت نظر همه محترم بیخالش

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.