چخبره امشب همه زایمان میکنن😜🤣

به سلامتی همگی نه ماه پیش پیمان بستین باهم دیگه:stuck_out_tongue_winking_eye:

7 Likes

همشون باهم هماهنگ کردن تو یه روز وساعت بچشونو به دنیا بیارن:rofl::rofl::rofl:

4 Likes

از من ترسیدن
:rofl::rofl:

4 Likes

اره منم تعجب کردم
:joy:بچه منم ازصبحه تکون میخوره
باز میبینه زوده میخوابه:grin:

4 Likes

:joy::joy::joy::joy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

بععععععله

2 Likes

منم دارم میزام
بیا بچه رو بگیر
:joy::joy::joy:

1 Likes

اوف مای بیبی بدش بدش:grinning:

1 Likes

:joy::joy::joy:
بچم نرینه بگیرش:joy::joy::joy:

1 Likes

:nauseated_face:چوب پنبه بزار مارو قهوه ای نکنه

1 Likes

:joy::joy::joy:
عنشم خواستنیه دلتونم بخاد:grin::joy:

1 Likes

:stuck_out_tongue_closed_eyes:ننه اش رو خواستنی کنه:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy:
حالا من بچه نیاورده رو دارم بزور بهتون قالب میکنم:joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::speak_no_evil:استفاده ابزاری میکنی:rofl:از اولشم میدونستم منو برا پی پی شستن میخای

1 Likes

:joy::joy::joy:
واقعا انقد ضایه بود:grin::grin::grin:

1 Likes

خیلی:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.