چجوری به یکی نشون بدم نمیتونه باحرفاش ناراحتم کنه

جاری منم همینوگف گف توخونه من دعواراه انداختی داسه همین بچت سقط شد

باهم بودن خیلی سخته خیلی کارخوبی کردین اگه من پیش مادرشوهرم زندگی میکردم الان دق کرده بودم انقدکه عذابم میدادن

1 Likes

افرین رفتی اونجا اصلابهشون رونده حالاماسرمونو بکنیم توزندگی اونا ببینم خوششون میاد

اره بقران خدا نگذره ازشون

1 Likes

حالاکه فکر میکنم بری خونت بهتره هم باارامش میشینی خونه خودت بفکراجاره نیستی همم میدون وخالی نممیکنی( شوخی میکنم حالاانگارجنگه:rofl::rofl::wink:)

ن دارم براشون بخدا

1 Likes

:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

چند وقتت بود که سقط شد؟

1 Likes

اره تقصیرخودمونه انقدهیچی نگفتیم فک میکنن خبریه اون روزمادشوهرم یذره باجاریم بلندحرف زد جاریم قیامت بپاکرده بود بابای من سرم دادنزده ایناچطورجرئت کردن سرم دادبزنن انقددوس دارم مثل جاری بزرگم سرزبون دارباشم:pleading_face:

تقریبا۲ماه

1 Likes

چرا دیگرون باید از همه چیز زندگیتون باخبر باشن
نباید اینقدر زود خبر بارداریت رو بهشون میدادی

1 Likes

منم قبول دارم حرفتو عزیزم هرچی خواهش کردم به کسی نگو زوده شوهرم قبول نکرد ازذوقش رفت به ماماتش وخواهرش گف ولی سپردبه کسی نگین گفتن باشه فرداش دیدم همه خبردارن مادرشوهرم به پسراشم گفته والامن تاسقط شدم روم نشد به داداشم بگم اونوقت اینا جارزدن:unamused:

1 Likes

من خودم بیبی چکم مثبت شد بهشون گفتم ولی چون شناخت ازشون داشتم اینکار رو کردم
هنوز ۱ سال نشده ازدواج کردی سنی هم نداری خیلی فرصت تو زندگی داری بخدا زندگی فقط تو بچه دار شدن خلاصه نمیشه بخاطر دیگرون زندگی نکن
من خودم ۲ سال عقد بودم ۵ سال هم هست عروسی کردم تازه پارسال بچه دار شدم چون خودم اینطوری دوس داشتم

2 Likes

خب بگه :neutral_face:
مهم اینه تو ب روش اوردی ک ب گوشت رسیده

1 Likes

بازم دارم حسرت میخورم اونطوری که بايد استفاده نکردم با اینکه باشگاه رفتم و کلی تفریح کردم
همه اطرافیان و مادرشوهرم بهم میگفتن بچه بیار همه ازتون جلو زدن من اهمیت نمیدادم میگفتم نمیخوام فعلا خودم رو درگیر بچه کنم

1 Likes

میدونم عزیزم منم دوس دارم واسه خودمون زندگی کنیم ولی بخدااینارونمیشناسی پیرم کردن کسیم واسه دردودل ندارم میترسم ب خانوادم بگم میدونم بابام خیلی حساسه بدونه اذیتم میکنن حتی باحرفای ساده نمیزاره باهاش زندگی کنم ولی شوهرمودوس دارم واسه همین نمیگم

1 Likes

عزیزم:sleepy::sleepy::sleepy:
ولش کن معلومه عقده زندگی تو داره میکشتش:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:
اونم میخواد دقیقا توروناراحت کنه و زندگیتو خراب کنه پس بهش اجازه نده و ناراحت نباش:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

کاش ادم شه من نمیدونم انقدنمازمیخونه قبولم میشه نمازاش

1 Likes

به حرفهاشون اهمیت نده
من هیچوقت حرف دیگرون برام مهم نبوده همونطور که خودم دوسداشتم زندگی کردم
منم با دوستامون موافقم از حسادت دارن سعی میکنن زندگیت رو بهم بزنن

1 Likes

میدونم منم قراره بعدهاحسرت بخورم چون الانم حسرت هم ازدواجم هم عقدم ومیخورم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.