چجوری به یکی نشون بدم نمیتونه باحرفاش ناراحتم کنه

بچه ها درجریانین که یه سقط داشتم دوماه پیش من این ماجراروتاحدودزیادفراموش کردم ولی جاریم هردفعه که منومیبینه یه مدلی سعی میکنه دلموبشکنه همشم سربچه یه بحثی میندازه اون خودش بچش سه چهارماهشه.مثلایباربهم گفت مادرشوهرم میگه توبچت نمیشه میخوایم ببریمت دکتر بعد من اینوبه شوهرم گفتم بعدامادرشوهرم قسم خوردکه همچین حرفی نزده این ماجراتموم شدمنم بخشیدمش بعداون روزسیزده بدر جاریم برگشت بازگفت مامان اینامیگن شوهرت سالمه سالمه مشکل ازتوبودبچه سقط شد بعدشم برگشت گفت دلم ازت شکسته چرارفتی اون حرفاروبه اوناگفتی توخونه من دعواراه انداختی منم گفتم دوس داشتی بریزم تودلم ناراحت شم حلالتون نمیکنم هرکدوم این حرفوپشتم زدین که من بچم نمیشه اینم برگشت گفت اره تورفتی گفتی خونه من دعواافتاد عوضش بچه توهم دیدی بخاطر همین سقط شد بعدشم بازبرگشت گفت ابجیم میگه دخترموعموش منظورشوهرمن خیلی دوس داره خیلی خیلی منم گفتم اره خب شوهرم همه برادرزاده هاشوخیلی دوس داره اینم هی میگفت ن منظورفقط دخترمنو بچه من چیکارکنم دیگه خسته شدم یعنی خدادلش واسم نمیسوزه این همه حرف میشنوم مگه من کردم :sob::sob:بخدامن میمیرم واسه برادرزاده هاوخواهرزادهای شوهرم همه بچه هاشونم یجورخاصی منودوس دارن که همه میدونن من اصلاحسودنیستم که تابفهمم یکی حاملس یابچه داره ناراحت شم خودمم خیلی مظلومم وبلدنیستم جوابشوبدم

7 Likes

دوماهه کارم شده گریه شب تاصبح هم خودموخستع کردم هم شوهرم مثلارفتم سیزده بدربیرون حالوهوام عوض شه ریدن به اعصابم

1 Likes

بنظرم صداشو ضبط کن یبار ک همتون جمعین توجمع بگو دلم شکستس بخاطر حرفای فلانی

بعد هرچی گفته رو تو جمع بگو، حاشا کرد صداشو بزار

8 Likes

همه فامیل شوهرم میدونن اون گفته اخه منومیشناسن سعی میکنم هی ازش دوری کنم ولی بازنمیشه.اونددفعه هم خواهرشوهرمومادرشوهرم ارومم کردن گفتن اون ۳۰سالشه یدونه بچه زاییده دیگه مگه چیکارکرده تو۱۹سالته هنوزبچه ای بچه میخوای چیکار

5 Likes

این حرفاروازورخودشونمیگه مثلامیگه مادرشوهرگفت ایناروکه دل منوبسوزونه

2 Likes

در دروازه رو میشه بست ولی دهن مردم نه
ولشون کن زمستون میره روسیاهش واسه زغال میمونه
یه روزی تاوانشون میدن

4 Likes

خپ پس هروقت اومد حرف بزنه بزن تو برجکش

دوبار ک همچین کنی دیه میفهمه خودش

2 Likes

اره باوام هنو سنی نداری تا میتونی خودتو تقویت کن جون بگیری اجازه نده کسی همجین چیزایی بت بگه

بگو این مسائل شخصیه

3 Likes

کی میدن بخداازصبح گریه میکنم چراخداتاوان کارشونو نمیدن من بدخت هنوز۱۰ ماهه عروسی کردم.اونم تودوستی حامله شده بودواسه همین گرفتنش

2 Likes

دیده تو عزیز تری کونش سوخته

4 Likes

همیشع تو فامیل باید ی نخاله باشه:confused::confused::confused:

4 Likes

وا تو ک تو زندگیه اون نیستی ببینی چخبره

1 Likes

اره ایندفعه خواست اینجوری بگه یه چی بهش میگم

1 Likes

بخدا چون عقده دارن اینطورین جون تو

2 Likes

تنهابامن لجه انگار من بدبخت باکسیم کاری ندارم

منم اون دفعه به شوهرم گفتم مگه به زندگی اون کاری دارم بخدایبارم بروش نیوردم که تودوستی حامله شدی شیطونه میگه یبارکه اینجورکردمنم بزنم توسرش

2 Likes

بخداانقداینجوری میکنن فقط عجله دارم بچه دارشم خودمم همش میگم نکنه بچم نشه

2 Likes

وا نمیخواد ما ک نباید مث اونا مسائل زندگیشونو تو روشون بزنیم ک

ی جااب دندون شکن باید بدی

1 Likes

ساراااا:heart_eyes:

2 Likes

حرفشو به یورتم نگیر وقتی خانوادت میدونن چطور ادمیه دیگه نیازی نیست غصه بخوری یبارم رک و پوست کنده حرفتو بزن بهش بگو خوشم نمیاد در موردش حرف بزنم لطفا تمومش کن خودش خفه میشه

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.