چت ۳۹ بدووووو بدووووو

بدویید بیایید اینطرف

4 Likes

خب یه هني هوني :joy::joy::joy:

2 Likes

این چیه؟ :joy::joy::joy::joy:

سلامت کو بی ادب؟

1 Likes

خودمون دو تا اینجا تهنایی بزرگم هست صدا میپیچه

1 Likes

سلام منقرض شده دیگه،این روضه ها همینه بیشتر میان پز بدن،دختر خاله های مامانم همین طور هستن من که حوصله اینجور آدمها رو ندارم

2 Likes

منم هستم الهااااااااااااااااااام
بزن من بزنم :rofl::rofl:

1 Likes

تو برو قورمه سبزی بخور و برو خونه :smiley::+1:

3 Likes

در دون دونت بزنم؟ کجا بزنم؟

1 Likes

خخخخخخخخ :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

نه یه باد بزن :joy::joy::wind_face:

2 Likes

دیر گفت دیگه نهار گذاشتم :grin::grin::grin:

2 Likes

صندوقم دارن بیشتر بخاطر اون قرعه کشی و پول میرن :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

زززززاااااااااااررررررررتتتت :joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ها همونه :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اااووووف
چی خورده بودی الهام
:sneezing_face::sneezing_face::sneezing_face::sneezing_face::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

1 Likes

ناهار قورمه سبزی میخوام بخورم لوبیا داره پیشواز رفتم :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

حالا تو بزن :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

سلام .چرا من اینجا جز،رابی بقیه رو نمیشناسم :thinking:

2 Likes

سلام عزیزم ما جدیدیم :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.