چت ۲۸ بدویییین سوژه های جدید

روشن شو روشن شو

2 Likes

والا اصلا وقت نمیکنم قبلا اینجا ولو بودم

1 Likes

:slightly_frowning_face:کاش باز وقت کنی

1 Likes

باشه مییام ولی چون حدیدارو نمیشناسم اخساس غریبگی میکنم

1 Likes

بیا اشنا میشی.اینا همون قدیمیا هستن که تغییر کاربری دادن

1 Likes

الکی میگی:joy::joy:

2 Likes

:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.