چت آزاد 25 ، ادمین (جیگر مامی گپ)

این گپارو از کجا در میاریم وجدانن؟؟

1 Likes

بازهم شقایق حماسه آفرید :rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

اره:rofl:

1 Likes

من خواننده خاموش بودم رابی یادمه فکر کنم خارج بودش
@Tiambanoo

1 Likes

آره خارجکی بود

1 Likes

:sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses:

1 Likes

چیشدع؟

1 Likes

🤦🤦🤦:crazy_face::crazy_face:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.