چت آزاد 25 ، ادمین (جیگر مامی گپ)

همینم دولا باید بکنمش اگه به بدوزم دیگه دیده نمیشه

برا خودم کشباف میکنم یادم رفته اون چه جوریه؟ البته اگه حسود خان نگه منم ميخوام :joy::joy::joy:

دوتا زیر دوتا رو فک کنم

1 Likes

نه ندوز
همینجوری میخواد بندازه دولا کنه بهتره که

1 Likes

کشباف همین ک آزاده گف
دو زیر دو رو

1 Likes

دونه يا رج؟

باشه نميدوزم،بچه‌ها متشکرم خدا خيرتون بده :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

دونه
دو تا دونه زیر دوتا دونه رو
اول هر رج با دوتا زیر شروع کن

1 Likes

قربووونت
اطلاعاتم فقط بدرد بقیه میخوره خودم ک استفاده نمیکنم :joy:

1 Likes

تو درس داری گلم من به اندازه دوتا مدرک درس خوندم بسه دیگه :grin:،

1 Likes

نخی که تموم میشه رو سرش رو به سر کاموا بعدی خیلی ریز گره بزن اصلا تو بافت دیده نمیشه.

2 Likes

بیاید اون چت بقیشو

1 Likes

:imp::imp::imp::imp:

چه گپ های خوبی بوده :pleading_face::no_mouth:

1 Likes

چ‌گپ‌قدیمی🥲۴ سال پیش اخی

2 Likes

مال چهار سال پیشه:expressionless:

1 Likes

:joy::joy::joy: واقعا میخونی؟

2 Likes

قدیما چ خوب بوده اینجا

1 Likes

اره بیشترشون می خونم :joy:

1 Likes

اره :sleepy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.