چت آزاد ۵ 😜

میدونی نوشین جون اصلاربطی به ماه واین چیزانداره نمیدونم چراتومامی گپ هرکی هرچی بگه حتی اگه درستشم کنی یااصلاحش کنی بازمخالف پیدامیشه به نظرمن اگه میبینیم چیزی واقعادرسته انقدمخالفت نکنیم همه ک قرارنیس همه چیزوبلدباشیم من خودمم خیلی چیزانمیدونستم واینجایادگرفتم وهنوزم معتقدم راه زیادی دارم تایادگرفتن

1 Likes

58/7/7يا1979/9/29 :heart_eyes:

تو گپ مریم میگفت رابطه جنسی ضرر داره چون دکترم گفته
می خواستم بگم مگه فقط تو دکتر داری که نخواستم بی ادبی بشه

1 Likes

آره عزیزم قبول دارم

1 Likes

چون سلیقه ها ونظرات متفاوته وشاید هرکی ازیک چیزخاصی تجربه کرده که اون یکی تجربه اش نکرده یا یکی خوب تجربه کرده وخوب شنیده درباره یک موضوع ویکی بد تجربه کرده وبدشنیده درباره اش

1 Likes

خب برا اونا که سرويکس کوتاه دارن بده دیگه،ساره سر بچه اولش9ماه نزدیکی نداشت :scream:

یک چی بگم نخندید بهم سرویکس چیه

چرا خنده عزیزم؟ مامان من5تا بچه زاييد چیزی درباره سايز تخمک نميدونه تازه فرهنگي هم هست :pensive: تو اینترنت کامل هست

1 Likes

اره باهات موافقم درموردنظرات حرفت کاملادرسته اماازلحاظ علمی دیگه ثابت شدس جای بحث نداره اماخوددکترام میگن ک علم نسبی وهرروزپیشرفت میکنه ممکنه یه چیزی ک الان میگن خوبه فردابگن ضررداره نبایدزیادروچیزی پافشاری کرد

2 Likes

فکرکردم فقط من نمیدونم

من شاید برات درست نتونم توضیح بدم برا این گفتم سرچ کن

باشه گلم ممنون

کجا رفتی؟

رفتم به شام سر بزنم

الان؟ شبيه خارجی هايين؟

خب منم گفتم مریمو الکی نترسونید این مشکلی نداره. بره با دکترش مشورت کنه ببینه براش ضرر داره یا نه

نه، دیزی بار کردم
ما شام رو هم زود میخوریم

آره دیگه با نظر دکتر

1 Likes

برم حموم :wave::wave::wave:


اینجا بودیم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.