چت آزاد ۴ بیاید 😂😂

حالاواقعادرسته؟

1 Likes

مادرشوهرم که چهار تا شکم زایمان کرده بود و دو تا هم سقط داشت میگفت درست بوده براش

همسر اومد دادم گرفت
درست در اومد

1 Likes

تو خودتم گرفتی؟ چی بوده واسه تو؟

نوشیییییین کوجایییییییی؟
@noushin58

مگه نباید باردار باشی بگیری؟ دبیرستان که باردار نبودی
واسه من گرد چرخید
گرد باشه دختره دیگه؟

1 Likes

نه ربطی نداره
هر وقت بگیری نشون میده

اره دختره
ولی بعضیا قبولش ندارن
مادرشوهرمم میگه گرد دختره

چه خوب :heart_eyes::innocent:

من خودم اعتقادی نداشتم گفتم انجام بدم نتیجشو به شما ها بگم
همش به شوهرم گفتم تو الکی میگی خودت دستتو میچرخونی :rofl:
اونم میگفت باور کن من نچرخوندم

2 Likes

مهمون اومد من رفتم

اره منم به خواهرم میگفتم چرا دستتو میچرخونی :rage:
بنده خدا میگفت من نمیچرخونم بخدا

این موقع :scream:

مهمون وقت نشناس

1 Likes

واسه تسلیت گفتن اومده بودن.

بگو خواب ندارید شما
عصر میومدید :grin::grin::grin:

نمیدونم والا

باز خوبه شام نیومدن :grin::grin::grin:
مثلا برای عرض تسلیت عمیقتر و دلداری بیشتر شام نخواستن بمونن

شام برن خونه پدر شوهرم که مادرشو از دست داده به من چه :laughing:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy: از دست تو

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.