چت آزاد ۴ بیاید 😂😂

جرات داری :thinking::thinking::thinking::thinking:

اره خیلی :nerd_face:

هفت صبح بیدارم کرده شوهرم خوابم میاد :sob:

1 Likes

میبینیم :unamused::unamused::unamused:

1 Likes

برو بخواب

مرسی گلم

2 Likes

معلومه :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

:unamused::unamused::unamused::unamused::unamused::unamused::unamused:

1 Likes

:sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses:

شما دو تا خواهر دعواهاتونو تو تلگرام ببرید. ما فقط میخونیم چیزی نمیفهمیم

1 Likes

آخه دعوامون مربوط ب اینجا بود گلم :sunglasses::sunglasses::sunglasses:

راستی بچه ها نسیم اصلا پیداش نیست همون نسیمی ک میگفت حیف ک ایموجی ندارم

منو همسر الان سر یک مگس دعوا مون شد :joy: توقع داره پاشم با مگس کش مگس بکشم آقا خودش بخوابه :unamused:

راست میگه دیگه :joy::joy::joy:

پنجره وا کردم بره بیرون دیگه،به من چه :persevere::persevere::persevere:

تنبل دنبالش کن بالشو بگیر پرتش کن بیرون :joy::joy:

ها ايشون هم همچين انتظاری داشت، :unamused::unamused::unamused:

آزاده چی شد؟ خورده بود زمین

1 Likes

نمیدونم خورده بود زمین مگه :thinking::thinking::thinking:

1 Likes

آره میگفت دستم وباسنم درد میکنه،

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.