چت آزاد ۴ بیاید 😂😂

بیاید خانمای عزیز خیلی چت دوس دارین انگار

بیاین خب

اومدم

1 Likes

الان خودت کدومي؟

لباس زرده منم وسطی هم نوشین اون یکی هم مریم پناه هم خوابیده

1 Likes

من نیستم :sob:

1 Likes

من سرخ نیستم ولی عینکی هستم موهامم فعلا تا کمرمه :heart_eyes:

1 Likes

آخه همه جا نشدن :joy::joy::joy:

:frowning_face:

1 Likes

من عاشق موی بلندم امازیادحوصلشوندارم

باشه عکستو میدارم همین جوری گفتم من

هفته دیگه ميرم میزنم تا رو شونه هام شایدم کوتاه تر،یه خرده نفس بکشم

2 Likes

اینم سحر عزیزم

2 Likes

من وسطی ام :joy::joy::joy::joy:

من داشتم. تا کمرم بود تقریباو…کوتاش کردم مصری زدم :blush:

1 Likes

بچه هاازخاطرات باحال دوران نامزدی وعقدتون بگیذبخندیم دورهم

باشه تو وسطی باش نوشین تو قهر کن :joy:

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.