چت آزاد ۱۷ 🙃

بدو بدو حراجه :stuck_out_tongue::stuck_out_tongue::stuck_out_tongue::stuck_out_tongue::nerd_face::nerd_face::nerd_face::nerd_face:

1 Likes

:hugs::hugs::hugs::hugs::hugs:

:smiling_face_with_three_hearts:

هوررررررررااااا
به افتخار من :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

شماها چرا بیدارین؟؟؟

1 Likes

رابی قانونو شکستی که
قرار بود تا ده هزار بریم

2 Likes

خوب کردم :imp:
نه جدی سنگینی شده بود
من هر چی می خواستم بنویسم هنگ می کرد :woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2:

1 Likes

حالا چی حراج کردی بــــــانو

1 Likes

دلار :money_with_wings::dollar::yen::moneybag:

سلااااام خانومای گل

1 Likes

قربون دستت چون الان ارزش نداره حراجش کردی :joy:

1 Likes

هنوز عادت نکردم رابی جون نمیتونم شبا زود بخوابم .

1 Likes

سلاممممممم بر و بچ

خدافظ :rofl::rofl::rofl:

رابی جان اونجا ساعت چند الان?

سلام رو ماه همگیتون

الکی یه چیزی گفتم :wink::joy::joy::joy:

۱۰:۴۵

صبح :face_with_raised_eyebrow:

پس زیادم اختلاف ساعت نداریم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.