چالش: کدوم حرکت رو می تونی انجام بدی؟

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

یابلفظللللل:hushed:
هیچکدومشونو:expressionless:

بااین وزنم قطعا هیچکدوم رو نمیتونم انجام بدم:relieved::neutral_face:

1 Likes

:relieved:همشو کاری نداره که

:neutral_face::woman_facepalming:دروغ گفتم فقط اخری

1 Likes

بسم الله الرحمن الرحیم… هیچ کدومو:neutral_face::neutral_face:شاااایدددد دومی رو بتونم شااااید:confused::expressionless:

من شیشمی :dancer::dancer::dancer:

فکر کنم روز‌میز اتو‌رو بتونم :rofl:

1 Likes

منم میتونم البته اگه میز اتو مال یه نفر دیگه باشه نه خودم :joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

این پیرزنه که رفته رو میز اتو رو میتونم
فقط اگه میزه اتو نشکنه:sunglasses::sunglasses::sunglasses:
:laughing:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.